საგარანტიო მომსახურება


შპს ,,ვეგა''-ში ტექნიკაზე ვრცელდება 1-დან 5-წლამდე  გარანტია. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში ნებისმიერი ქარხნული დეფექტის შეკეთება და საგარანტიო მომსახურება უფასოა.


საგარანტიო მომსახურების მისაღებად ნივთის მფლობელმა აუცილებელია, რომ ეწვიოს შესაბამის სერვის ცენტრს და წარადგინოს შპს ,,ვეგა’’-ს  საგარანტიო ტალონი, რომელიც დამოწმებული იქნება სერიული ნომრითა და შპს ,,ვეგას’’-ს  ბეჭდით. 


თუ სერვისცენტრი ვერ ახერხებს ნივთის შეკეთებას და მისი სათანადო დეტალებით უზრუნველყოფას ორმაცდახუთი (45) სამუშაო დღის განმავლობაში, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება არსებული ნივთის იმავე მოდელით ჩანაცვლება და მომხმარებელი არ არის თანახმა მისი სხვა მსგავსი ფუნქციონალისა და ფასის მოდელით ჩანაცვლებაზე, მაღაზია ვალდებულია გააუქმოს შეკვეთა და შეკვეთაში გადახდილი თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს.


საგარანტიო მომსახურებას არ ექვემდებარება:


გასულია საგარანტიო ვადა

ნებისმიერი მექანიკური დაზიანება

მაღალი ძაბვით გამოწვეული დეფექტები

დისტანციური პულტები (ყველა სახის ნაკეთობაზე)

ფილტრები, შლანგები, ნაჭრის ტომრები (კონდიციონერი, სარეცხი მანქანა, მტვერსასრუტი)

ნივთს აღენიშნება მექანიკური, თერმული ან წყლის მიერ გამოწვეული დაზიანება

პროდუქტის კომპლექტაცია არ არის წარმოდგენილი სრულყოფილად

ნივთი დაზიანდა არასწორი ექსპლოტაციის მიზეზით

ნივთი შეკეთებულია ან “გახსნილია” თვითნებურად, ან არაოფიციალურ სერვისცენტრებთან.

ნივთი დაზიანდა მესამე პირის მიერ არასწორი მონტაჟის ან ჩართვის დროს. არ იქნა გათვალისწინებული სამომხმარებლო ინსტრუქციაში არსებული საექსპლუატაციო პირობები.პროდუქტის უკან დაბრუნება და შეცვლა

პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ ტექნიკური მახასიათებლების აღწერასა და მის ვიზუალურ მხარეს. პროდუქტის შეცვლა ან უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდან სამი დღის განმავლობაში.

ვიზუალური დეფექტის მქონე ნივთის უკან დაბრუნება არ მოხდება, თუ მყიდველმა მიღება-ჩაბარების აქტზე დააფიქსირა:

ნივთი დავათვალიერე ვიზუალურად (ტელევიზორი ჩამირთეს) და ჩავიბარე, პრეტენზია არ გამაჩნია.

საკუთარი გადაწყვეტილებით, ნივთი ჩავიბარე შეფუთულ მდგომარეობაში, ვიზუალური დათვალიერების გარეშე. დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში პრეტენზია არ მექნება.